Sección de Crédito

Cuenta ahorro
Real estate broker agent presenting and consult to customer to decision making sign insurance form agreement, home model, concerning mortgage loan offer for and house insurance.

Aforro

Préstamos

Cuentas Ctes Remuneradas

importes e xuros
Tipos de xuro vixentes do 1 de Xullo de 2024 ata 31 de Decembro do 2024
 • De 0 a 12.000€ temos un tipo de Xuros de 0.55%
 • De 12.000,01€ a 30.000,00€ temos un tipo de Xuros de 0.65%
 • De 30.000,01€ a 42.000,00€ temos un tipo de Xuros de 0.80%
 • De 42.000,01€ a 60.000,00€ temos un tipo de Xuros de 0.90%
 • De 60.000,01€ a 100.000,00€ temos un tipo de Xuros de 1%
 • A partires de 100.000,00€ temos un tipo de Xuros de 1.15%
Xuros 2024

¿Canso de pagar comisións? Grazas a Cooperativa de Vilaboa poderás facer transferencias a outra entidade de balde.

Cooperativa de Vilaboa

Horario Sección crédito

Préstamos

importes e xuros.
Tipos de xuro vixentes do 1 de Xullo de 2024 ata 31 de Decembro do 2024
 • Hipotecario vivenda (*) 4.00%
 • Hipotecarios (Outros fins) 4.95%
 • Préstamos con fiadores 5.90%
 • Estudios universitarios (**) 1,50%
Xuros 2024

(*) Merca, construción ou rehabilitación
(**) Con xustificación do destino do préstamo (estudos)

Préstamos referenciados LCCI (Ley 5/2019)

 • Hipotecario Vivenda.- Préstamo mixto
 • 1º Periodo : 3 anos o 2,50%
 • 2ª Periodo : Euribor último públicado+ 1
 •  Hipotecario Outros fins.- Préstamo mixto
 • 1º Periodo : 3 anos o 4.95%
 • 2ª Periodo : Euribor último públicado+2

Tipo de interés: Diferencial +/- Indice Referencia

Vilaboa, 01-07-2024

Comprobar o saldo e os movementos
Estado dos préstamos
Estado das liñas de crédito
Ir arriba