Política de privacidad

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS - WEB CON CREACIÓN DE USUARIOS

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos,
informámoslle de que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsable de
Tratamento: COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES E USUARIOS – SOC. COOP.
GALEGA, con dirección en LUGAR A FIGUEIRA, S/N – 15543 VILABOA – VALDOVIÑO (A CORUÑA)
e correo electrónico vilaboa@coopevilaboa.com.
1. DPO: O delegado de Protección de Datos de COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES
E USUARIOS – SOC. COOP. GALEGA e Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos
RB, SL co que poderá contactar no vilaboa@coopevilaboa.com.
2. Finalidade do tratamento
Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como
aqueles que vostede mesmo nos facilite no apartado “Comentarios”.
COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES E USUARIOS – SOC. COOP. GALEGA poderá
tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:
-Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
– Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas,
comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio
Web, así como calquera outras consultas que poida ter.
– Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera
relacións que COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES E USUARIOS – SOC.
COOP. GALEGA manteña con vostede.
– Xestionar o seu rexistro de usuario e identificalo como “usuario rexistrado” de forma
que poida navegar pola web co seu usuario rexistrado.
O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar a que non sexa
posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.
O usuario (vostede) pola presente garante que os Datos Persoais proporcionados son certos e
exactos e se compromete a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. No caso
de que nos aporte Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o
consentimento destes para ser aportados coas finalidades indicadas nos apartados
correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.
Calquera perda ou dano causado á Plataforma, aos Responsables do Tratamento ou a calquera
terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos
formularios de rexistro será responsabilidade exclusiva do usuario.
3. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao facer clic no botón
“ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.
4. Destinatarios de cesións
017C- COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES E USUARIOS – SOC. COOP. GALEGA
rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com
Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obriga legal.
5. Dereitos
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.
– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
– Dereito á portabilidade dos datos.
– Dereito á retirada de consentimento.
Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e
acompañala dunha copia do seu DNI.
COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES E USUARIOS – SOC. COOP. GALEGA dispón de
formularios adecuados ao respecto. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu
propio escrito en vilaboa@coopevilaboa.com.
6. Medidas de seguridade
COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES E USUARIOS – SOC. COOP. GALEGA ten
implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos
seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso
non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os
riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

Ir arriba